Header

بیت مجالس و تالار

آرمین-نصرتی-گل-پری-جون

۱۳۹۸-۰۱-۲۳

آرمین نصرتی – گل پری جون

پلی بک آرمین نصرتی | گل پری جون معرفی بیت تالار و مجالس بیت های مجالس و تالار، موسیقی بیکلام شاد از خوانندگان مطرح ایرانی است که عموما برای شومن ها و خوانندگان تالارهای میهمانی و بزم وشادی مناسب است. با توجه ... نمایش بیشتر

فروردین ۲۳, ۱۳۹۸ 4


مرتضی دوباره عشق

۱۳۹۸-۰۱-۱۵

مرتضی – دوباره عشق

پلی بک مرتضی – دوباره عشق معرفی بیت تالار و مجالس بیت های مجالس و تالار، موسیقی بیکلام شاد از خوانندگان مطرح ایرانی است که عموما برای شومن ها و خوانندگان تالارهای میهمانی و بزم وشادی مناسب است. با توجه به ... نمایش بیشتر

فروردین ۱۵, ۱۳۹۸ 0


اندی - خوشگلا باید برقصن

۱۳۹۸-۰۱-۱۳

اندی – خوشگلا باید برقصن

پلی بک اندی | خوشگلا باید برقصن معرفی بیت تالار و مجالس بیت های مجالس و تالار، موسیقی بیکلام شاد از خوانندگان مطرح ایرانی است که عموما برای شومن ها و خوانندگان تالارهای میهمانی و بزم وشادی مناسب است. با توجه به ... نمایش بیشتر

فروردین ۱۳, ۱۳۹۸ 0


بیت فارسی ریمیکس

۱۳۹۸-۰۱-۰۱

بیت ریمیکس فارسی کد 01

پلی بک ریمیکس فارسی کد 01 معرفی بیت تالار و مجالس بیت های مجالس و تالار، موسیقی بیکلام شاد از خوانندگان مطرح ایرانی است که عموما برای شومن ها و خوانندگان تالارهای میهمانی و بزم وشادی مناسب است. با توجه به گسترش ... نمایش بیشتر

فروردین ۰۱, ۱۳۹۸ 0